Jämtkraft gräver och underhåller

Jämtkraft underhåller fjärrvärmenätet för trygg värme hem till våra fjärrvärmekunder.

Publicerad 2020-05-15

grävarbete i östersund

Så tidigt som 1961 byggdes den första större pannanläggningen i Östersund och några av de första kunderna var Rådhuset, brandstationen, John Ericssonskolan, Wargentinskolan, Norra skolan och några hyreshus. Tekniken som användes på den tiden var ett skyddshölje av eternit på fjärrvärmerören. Eternitledningar har en livslängd på 40–60 år så ledningarna från fjärrvärmens barndom börjar med andra ord närma sig pensionen.

– Det är bättre att förekomma än att vänta tills vi får problem, så nu byter vi ut de gamla eternitledningarna till nya fina plastmantlade ledningar som kommer att hålla 80–100 år, berättar Mikael Lindvall, teamledare vid Jämtkraft.

Vårens underhållsarbete på Biblioteksgatan mellan Wargentinskolan och Rådhuset har gått enligt plan och håller nu på att avslutas, men grävarbetet kommer att fortsätta när kommunen ska göra klart sin trädallé ända ner till p-infarten in till Wargentinskolan.

– Vi försöker samordna våra grävarbeten med kommunen och övriga ledningsägare via regelbundna möten som kommunen håller i, säger Mikael Lindvall.

Östersunds kommun ersätter gamla träd som kan innebära en säkerhetsrisk för bilister, gående och cyklister. Det här arbetet förväntas pågå till slutet av oktober.