Jämtkraft höjer elnätsavgiften 2017

Från den 1 januari 2017 kommer nya elnätsavgifter att gälla för samtliga Jämtkrafts elnätskunder.

Publicerad 2016-12-16

Från den första januari höjer Jämtkraft elnätsavgiften med i genomsnitt 2,5 procent. För villakunder innebär höjningen cirka 19 kr per månad och för en lägenhetskund blir höjningen cirka 4 kr per månad.*

Du som kund har rätt att kräva säkra elleveranser varje dag, varje minut under hela året. För att vi ska kunna ge dig leverans under dygnets alla timmar måste vi sköta underhållet av vårt nät noggrant. Vi ska också agera långsiktigt. Det elnät vi bygger i dag ska stå säkert i minst 40 år framöver. En del av den höjning vi nu gör är för att vi ska kunna upprätthålla hög nivå på underhållsarbetet av elnätet.

Det är Energimarknadsinspektionen som bestämmer högsta nivån på elnätsavgiften. Jämtkraft har valt att inte utnyttja hela det utrymme som Energimarknadsinspektionen tillåter oss att göra. Vi anser att med den höjning vi nu gör kan vi fortsätta hålla hög leveranskvalitet till dig som kund, oavsett om du bor i en by nära fjällkanten eller i centralorten Östersund.

*Beräknat på en villakund som använder 20 000 kWh el årligen och en lägenhetskund som nyttjar 2 000 kWh per år.

Har du frågor?

Kontakta oss på 063-14 90 00.