Jämtkraft i Almedalsdebatten

Under Almedalen 2019 arrangerade Jämtkraft tillsammans med Regional Energi spännande dueller mellan beslutsfattare, politiker, forskare och företrädare för de regionala energibolagen. Erik Brandsma, vd, företräder Jämtkraft i debatten om vår konkurrenskraft.

Publicerad 2019-07-05

De regionala energibolagen spelar en unik roll i Sveriges omställning och därför är det viktigt att lyfta de specifika utmaningar och förutsättningar som gäller för energibolagen med lokalt ägarskap och lokal närvaro. 

Hur bibehåller vi de regionala energibolagens konkurrenskraft?

Kraftvärmens konkurrenskraft riskerar att urholkas av många skäl. Hur kommer detta påverka de regionala energibolagens möjligheter att bidra på systemnivå i framtiden? Kommer man att kunna fortsätta leverera resurseffektivt producerad el och värme, att göra långsiktigt hållbara investeringar i framtidens förnybara energisystem, etc.? Se filmen ovan där duellen handlar om vilken roll de regionala energibolagen spelar och om man verkligen gjort en helhetsbedömning av effekterna av alla de regelförändringar som pågår just nu. 

 

Medverkande:  
Rickard Nordin (C), energipolitisk talesperson 
Tomas Kåberger, professor, ledamot i Klimatpolitiska rådet 
Sezgin Kadir, VD Kraftringen 
Erik Brandsma, VD Jämtkraft