Jämtkraft ingår partnerskap om ägandet i Dalakraft

Publicerad 2012-09-21

Jämtkraft har tecknat avtal om att förvärva 51 procent av aktierna i Dalakraft. Samarbetet innebär att de båda bolagen långsiktigt stärker sin konkurrenskraft på den nordiska energimarknaden.

– Det finns många likheter mellan Jämtkraft och Dalakraft. Bolagen har regionalt starka varumärken och liknande värderingar. Tillsammans ska vi arbeta vidare och bli ännu starkare på våra respektive marknader. Det här samarbetet skapar tillväxt och utveckling och förbättrar vår konkurrenskraft, säger Anders Ericsson, vd för Jämtkraft.

Affären innebär att Jämtkraft förvärvar aktier från bland andra Fortum. Ägandet i Dalakraft fördelar sig därefter enligt följande: Jämtkraft, 51 procent, Dala Energi, 24 procent, Malungs Elverk, 24 procent, Envikens Elkraft, 1 procent.

– Malungs Elverk och Dala Energi har under en tid sökt en stabil och långsiktig delägare till Dalakraft. I Jämtkraft har vi funnit en finansiellt stark partner som delar vår värdegrund med stark regional förankring och kunden i centrum, säger Hans Bywall, vd för Dala Energi.

Carina Håkansson, vd Dalakraft, är positiv till affären.
– Det är bra för Dalakrafts kunder och medarbetare att ha starka ägare som vill vara med och utveckla vår verksamhet.

Om Dalakraft
Dalakraft bildades 1996 och är idag Sveriges sjunde största elhandelsföretag. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och består av moderbolaget Dalakraft och dotterbolaget Enkla Elbolaget.

För ytterligare information kontakta:
Anders Rubensson, pressansvarig Jämtkraft  063-57 74 72
Kjell Jansson, vd Malungs Elverk AB  070-660 83 70
Hans Bywall, vd Dala Energi AB  076-525 49 18
Carina Håkansson, vd Dala Kraft AB  076-525 48 98