Jämtkraft ingår samarbete med Eksjö Energi

Publicerad 2014-02-27

Jämtkraft har tecknat avtal med Eksjö Energi om att samarbeta inom elhandel.

– Eksjö Energi jobbar på ett liknande sätt som vi, med en stark regional förankring och höga
miljökrav. Tillsammans blir vi starkare och förbättrar vår konkurrensförmåga på elmarknaden.
Det här är bra för båda parter och jag välkomnar fler sådana här samarbeten, säger Anders
Ericsson, vd för Jämtkraft.

Avtalet innebär att Jämtkraft ansvarar för elinköp och riskhantering för Eksjö Energis räkning
på den nordiska elmarknaden. Samarbetet innebär ingen förändring i ägandet, vare sig av
Jämtkraft eller Eksjö Energi, utan är baserat på ett avtal mellan de båda bolagen. Eksjö Energi
har idag 8 000 elhandelskunder. Totalt hanterar Jämtkraftkoncernen nu cirka 300 000
elhandelskunder.

– Vårt fokus ligger på kunder i Eksjö kommun. Vi vill att våra kommuninvånare skall få tillgång
till elavtal vilka är så fördelaktiga som möjligt. Ett samarbete med Jämtkraft ger oss nu de
möjligheterna. Även om det är stor skillnad i storlek på företagen så har vi samma DNA, det
känns också bra, avslutar Mårten Hermansson, vd för Eksjö Energi.

Om Eksjö Energi och Jämtkraft AB
Eksjö Energi är ett ISO-certifierat energiföretag som förser hushåll, företag och organisationer
med el, fjärrvärme, data- och telekommunikation, vatten och avlopp, drift och underhåll av gator
och vägar samt renhållningstjänster, inom Eksjö kommun.

Jämtkraftkoncernen säljer el till privat- och företagskunder i Norden. Den egna elproduktionen
består av förnybar energi som vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Övriga verksamhetsområden
är elnät, telecom och värme.

För ytterligare information kontakta:
Karin Bodén, pressansvarig 063-57 74 72
Arne Jansson, chef Elhandel, Jämtkraft 019-6032851
Mårten Hermansson, vd Eksjö Energi 0381-192001