​Jämtkraft ingår samarbete med LEVA i Lysekil

Publicerad 2015-04-22

Jämtkraft har tecknat avtal med LEVA i Lysekil AB om att samarbeta inom elhandel.
LEVA i Lysekil, som är ett elnätsbolag, kommer inom kort starta upp elhandelsverksamhet och samarbetet innebär att man genom Jämtkraft kan erbjuda sina kunder egen producerad el och förnyelsebar el inköpt på den nordiska elbörsen Nord Pool.

– LEVA i Lysekil jobbar på ett liknande sätt som vi, med en stark lokal förankring, höga miljökrav och liknande värderingar. Samarbetet gör att närproducerad el blir tillgänglig för Lysekilsborna via LEVA i Lysekil. Det här är bra för alla parter och jag välkomnar fler sådana här samarbeten, säger Anders Ericsson, vd för Jämtkraft.

Samarbetet innebär ingen förändring i ägandet, vare sig av Jämtkraft eller LEVA i Lysekil utan är baserat på ett avtal mellan de båda bolagen.

– Som kommunalt bolag vill vi bibehålla och stärka vår kundrelation. Därför är frågan om att starta elhandel ett strategiskt viktigt beslut, säger Susanne Malm, vd för LEVA i Lysekil.

– Vi strävar hela tiden efter att finna kreativa och mer effektiva lösningar. Vi är mycket nöjda med resultatet av upphandlingen av samarbetspartner. I Jämtkraft har vi hittat en långsiktig partner när vi nu startar upp vår elhandelsverksamhet, till nytta för våra kunder i Lysekil som vi vill kunna erbjuda så fördelaktiga elavtal som möjligt, säger Susanne Malm, vd för LEVA i Lysekil.

Om LEVA i Lysekil AB och Jämtkraft AB
LEVA i Lysekil AB är ett kommunalt bolag som ägs av Lysekils kommun. Företaget ansvarar för elnät, VA, fjärrvärme, gata/park samt vindkraft i Lysekils kommun. LEVA har ett uttalat fokus att leverera hållbar el och har två egna vindkraftverk; Elvira och Elving. Dessa producerar upp till 16 GWh el/år.

Jämtkraftkoncernen säljer el till privat- och företagskunder i Norden. Den egna elproduktionen består av förnybar energi som vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Övriga verksamhetsområden är elnät, telecom och värme.


För ytterligare information kontakta:
Karin Bodén, pressansvarig 063-57 74 72
Arne Jansson, chef Elhandel, Jämtkraft 019-6032851
Susanne Malm, vd LEVA i Lysekil0523-667801