Jämtkraft ingår samarbete med Scandem

Jämtkraft AB och Scandem AB går samman i en affär som lyfter båda bolagen. Tillsammans blir vi ännu starkare på energimarknaden. Tillsammans skapar vi också nya och bättre lösningar för våra elkunder.

Publicerad 2009-09-01

Jämtkraft AB och Scandem AB går samman i en affär som lyfter båda bolagen. Tillsammans blir vi ännu starkare på energimarknaden. Tillsammans skapar vi också nya och bättre lösningar för våra elkunder.   

Affären Jämtkraft-Scandem skapar mervärden för våra respektive kunder samtidigt som den ger synergieffekter. Tillsammans kan vi utöka spetskompetensen, skapa nya innovativa produkter och tjänster och minska administrativa kostnader.

Jämtkraft och Scandem kompletterar varandra. Jämtkraft har en lång välrenommérad erfarenhet inom slutkundsmarknaden. Scandems styrka är elhandel och portföljförvaltning. Tillsammans finns betydande potential till att göra mer än vad var och en kan göra var för sig idag.

-  Med Scandems spetskompetens inom portföljförvaltning fyller vi en lucka i Jämtkraftkoncernens struktur. Vi blir mer kompletta och slagkraftiga. Dessutom har vi båda starkt kundfokus vilket gör att samarbetet känns naturligt, säger Jämtkrafts VD Anders Ericsson.

Konstellationen innebär att Scandem blir ett helägt dotterbolag till Jämtkraft. Bolaget kommer att verka som en fristående verksamhet inom Jämtkraftkoncernen och produkterna fortsätter att marknadsföras inom varumärket Scandem, för befintliga såväl som de nya kunder vi gemensamt kommer att arbeta med.

- Affären kommer att ge Scandem förutsättningar att fortsätta vara i framkant och utveckla nya koncept och lösningar för kunderna, säger Scandems VD Roger Karlsson.  

Företagsfakta www.scandem.se www.jamtkraft.se 

*Portföljförvaltning innebär att förvalta, handla och prissäkra el till stora och små kunder. Genom en ständig bevakning av elmarknaden och genom att göra flera långa och korta prislåsningar då priset ses som förmånligt skapas kundens elpris.