Jämtkraft ingår samarbete med Trollhättan Energi

Publicerad 2013-07-10

Jämtkraft har tecknat avtal med Trollhättan Energi om att samarbeta inom elhandel.

- Tillsammans med en partner som Jämtkraft, med liknande värderingar och kultur, där omtanken om kunden samt miljöarbetet är i fokus, känner vi att vi kan gå in i elhandeln med tillförsikt, säger Pia Brühl Hjort, vd för Trollhättan Energi.
Trollhättan Energi startar försäljningen av el den 1 oktober. Kunder, i första hand trollhättebor och boende i närliggande kommuner, kommer att kunna köpa prisvärd lokalproducerad grön el från värmeverket i Lextorp.
Avtalet undertecknades i veckan och samarbetet innebär ingen förändring i ägandet.

- Trollhättan Energi och Jämtkraft har många likheter där stark regional förankring och höga miljökrav är viktiga ledstjärnor i verksamheten. Tillsammans blir vi starkare och förbättrar vår konkurrensförmåga på elmarknaden.  Det här är bra för båda parter och jag välkomnar fler sådana här samarbeten, säger Anders Ericsson, vd för Jämtkraft.
- Elhandel är idag oerhört komplext och kräver detaljerade kunskaper. Jämtkraft har den kompetensen och har levererat el i över hundra år, säger Pia Brühl Hjort.
Jämtkraft samarbetar idag med ett tiotal energibolag i Sverige på ett liknande sätt.

För ytterligare information kontakta:
Arne Jansson, enhetschef Elhandel Jämtkraft, 019-603 28 51
Kristina Andersson, pressansvarig Jämtkraft, 063-57 74 72, kristina.andersson@jamtkraft.se
Pia Brühl Hjort, vd, Trollhättan Energi, 0520-49 75 86, pia.bruhl-hjort@trollhattanenergi.se