Jämtkraft inviger Siv, länets första biogasmotor

Torsdagen den 18 maj kl. 10.30 invigs biogasmotorn som är placerad vid Jämtkrafts fjärrvärmeanläggning i Torvalla i Östersund av Maggi Mikaelsson. Under invigningsceremonin medverkar Jämtkrafts VD Henrik Grill och Tommy Ericsson.

Publicerad 2006-05-16

Jämtkrafts nya biogasmotor heter Siv och är grön i dubbel bemärkelse. Den omvandlar deponigas ifrån kommunens avfallsdeponi i Gräfsåsen till miljövänlig el och värme. Värmen överförs via fjärrvärmenätet till våra fjärrvärmekunder och den el som samtidigt produceras minskar behovet av importerad kolkrafts-producerad el – detta ger dubbel nyttoeffekt för miljön!

Sagt om biogasmotorn:
- Kapaciteten för biogasmotorn är att kunna förse ungefär 500 villor med fjärrvärme och 1500 villor med hushållsel. Biogasmotorn kan t ex förse 300 st fler villor med hushållsel än vindkraftsverket i Almåsa, säger Tommy Ericsson, presstalesman på Jämtkraft.

Bakgrundsfakta:
Jämtkrafts biogasmotor har fått ett finansiellt bidrag från Naturvårdsverkets klimatinvesteringsprogram (Klimp) som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Organiskt avfall på en avfallsanläggning kan producera biogas under tio till trettio år. Produktionen av el med hjälp av biogas är elcertifikats-berättigande, ett system som gynnar utbyggnad av elproduktion från miljövänliga energikällor som sol, vind, vatten och biobränsle.

Att ta hand om gasen innan den hinner tränga ut i omgivande luft innebär också att:

  • Växthuseffekten minskas, samtidigt som man får ett energitillskott.
  • Arbetsmiljön på avfallsanläggningen förbättras, och den obehagliga lukten minskar.
  • Återställandet av anläggningen underlättas också, eftersom gasen hindras från att tränga ut genom den jordfyllda ytan.

Fotnot:

Biogasmotorn är döpt till Siv eftersom den togs i bruk den 8 mars, då Siv har namnsdag.

Frågor besvaras av:
Tommy Ericsson, presstalesman, tfn 070-650 86 40