Jämtkraft kartlägger känsliga naturområden

Publicerad 2014-10-24

Jämtkraft Elnät har inventerat 65 mil ledningsgator och därmed uppnått ett viktigt miljömål.
 – Nu är det lätt att se var skyddsvärd natur och fornminnen finns och hur de ska skyddas när vi utför jobb. Det här är ett nytt arbetssätt, ­som spar både pengar och tid, säger Jens Halvarsson på Jämtkraft Elnät.

Alla ledningar med 45 och 145 kilovolt inom Jämtkrafts elnätsområde, sammanlagt 65 mil ledningsgator, har kartlagts och lagts in i enkla kartor, så kallade nätmiljöplaner. Planerna visar inte bara var de känsliga miljöerna finns utan även hur man ska jobba vid dem, till exempel lägga en bro över en bäck, skydda en stig eller ett fornminne, vid både planerade och akuta jobb.

– Tänk dig ett avbrott där du behöver få ut maskiner en lördag kväll. Det är mörkt ute och det finns inte så mycket folk att fråga. Nätmiljöplanen är enkel, tydlig och användbar för den som kör en maskin. Vi vet vad vi ska göra, gör rätt på en gång och får dessutom kortare avbrott, säger Jens Halvarsson.

– Farhågorna innan vi satte igång med kartläggningarna var att det skulle bli dyrt, men tvärtom har vi legat under budget och redan sett att vi spar tid. Ser vi i en plan att vi bara kan köra på en myr när det är vinter så kan vi planera arbetet därefter, i god tid.

Innehållet i planerna har tagits fram i samarbete med en konsult, genom kartstudier och fältstudier. Jobbet sattes igång 2012 och tanken var att planerna skulle vara klara 2014, men redan 2013 gick man i mål med kartläggningsarbetet och har kunnat börja jobba efter dem. Under 2014 har planerna varit på remiss hos Länsstyrelsen.

Martin Jakobsson är miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Jämtlands län, han tycker att nätmiljöplanerna är ett bra sätt att jobba på.

– En omfattande miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är en bra början, men vi har trista exempel på när innehållet inte kommer ut till entreprenörerna. Det som tas upp i MKB:n måste bli konkret och det här är ett bra sätt att göra det på. Vid Jämtkrafts ledningsbygge mellan Ollebacken och Kattstrupen har det fungerat bra. Det här arbetssättet ser vi gärna mer av, säger Martin Jakobsson.

För pressinformation:
Karin Bodén Jämtkraft 063-577472