Jämtkraft köper inte el på otillåtet sätt

I dagens ÖP kan man läsa en artikel som berättar om ”otillåten” vattenkraft som Jämtkraft ska ha köpt. Rubriken är satt så att det ser ut som om Jämtkraft köper el på otillåtet sätt vilket vi inte håller med om.

Publicerad 2012-09-07

Jämtkraft har elhandelsavtal med ett flertal småproducenter som säljer sitt överskott. Elhandeln regleras genom avtal och inköpet av el sker inte på otillåtet sätt.

Jämtkraft Elnät AB lyder under monopol och den verksamheten styrs av Ellagen. Ellagen säger bl a att den som har nätkoncession för området är, om det inte finns särskilda skäl, skyldig att ansluta anläggningar och överföra el för annans räkning. Innan Jämtkraft Elnät AB ansluter anläggningar säkerställs att den anslutande kunden och andra kunder i elnätet inte får sämre elkvalitet. Idag, när den här typen av anslutningar är relativt vanliga, förs en dialog med kunden och innan vi kopplar in anläggningen begär vi in teknisk dokumentation samt ev. tillstånd.

I det här fallet ger ÖPs rubriksättning en skev bild av verkligheten vilket är olyckligt för läsarna.