Jämtkraft och Nordisk Vindkraft reser första vindkraftverket på Kyrkberget

Publicerad 2010-09-13

Nu reser Nordisk Vindkraft det första av Jämtkrafts vindkraftverk på Kyrkberget i Dalarna. Inom sex veckor planeras alla tio vindkraftverk vara på plats, redo att snart leverera el till Jämtkrafts kunder under minst 25 år.

Efter knappt ett års förberedelser monteras de 49 meter långa rotorbladen på de 90 meter höga tornen. Tio stycken vindkraftverk Siemens 2,3 MW förs upp på Kyrkbergets höjder i Venjan väster om Mora. Här är vindförutsättningarna mycket goda.

- Vindkraften på Kyrkberget är en del i Jämtkrafts offensiva satsning på förnybar elproduktion och en del av vårt långsiktiga miljötänkande. Det känns jättespännande att vindkraftverken kommer på plats, säger Tommy Borgh, Affärsområdeschef för Elproduktion på Jämtkraft.

Kyrkbergets vindkraftpark kommer att ge omkring 73 gigawattimmar el per år, vilket motsvarar el till omkring 14 000 hushåll.

- Resningen av vindkraftverken sker enligt plan och visar på Nordisk Vindkrafts pålitlighet och styrka i att leverera nyckelfärdiga projekt till den svenska marknaden, säger Arne Lorenzen, VD Nordisk Vindkraft

Idag jobbar 40 personer med bygget. Jämtkraft räknar med att det kommer att behövas 2-3 helårsanställda för drift och underhåll av vindkraftparken.

Studiebesök i vindkraftparken kommer att anordnas efter färdigställandet nästa år, innan dess kan byggplatsen beskådas från allmän väg.

För mer information kontakta:

Jämtkraft
Melcher Falkenberg, vindkraftansvarig Jämtkraft, 073-275 52 88

Nordisk Vindkraft
Anna Jivén, kommunikationschef Nordisk Vindkraft, 070-728 14 56

 

Om Jämtkraft
Jämtkraft är ett företag inom energibranschen. Vi säljer el till privat- och företagskunder över hela landet. Vår egen elproduktion består av förnybar energi som vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Vi jobbar intensivt med att bygga ut vår förnybara produktion med målsättningen ytterligare 1 TWh fram till år 2020. Merparten beräknas komma från vindkraft. Våra övriga verksamhetsområden är elnät, telecom och värme. www.jamtkraft.se

Om Nordisk Vindkraft
Nordisk Vindkraft är en ledande vindkraftutvecklare i Norden, kända för vår kunskap, kvalitet och goda lokala relationer. Med vinden som energikälla skapar vi förnyelsebar energi – en förutsättning för att klara framtidens energibehov utan att förbruka jordens begränsade resurser. Sedan 2007 står Nordisk Vindkraft för tio procent av den totala etableringen av vindkraft i Sverige. Nordisk Vindkraft är ett dotterbolag till RES Group, en av världens ledande aktörer inom förnyelsebar energi. www.nordiskvindkraft.se