Jämtkraft omfördelar tillgångar i Norge

Nu tas nästa steg i omfördelningen av Jämtkrafts tillgångar i Norge. Den här gången kommer Jämtkraft att byta ägarandelarna i vattenkraftverk Skibotn och Lavkajåkka mot en större ägarandel i energibolaget Nordkraft. Jämtkraft kommer att gå från 11 procent till 28 procent av aktierna i Nordkraft.

Publicerad 2016-11-17

två män skakar hand med varandra.

– Vi ser stor utvecklingspotential i vattenkraften i Nordnorge. Tillsammans med vårt ägande i Salten Kraftsamband, SKS, har vi nu en position som stärker vår tillväxtstrategi i att fram till 2020 utöka vår förnybara energiproduktion med 1 TWh. Både SKS och Nordkraft delar vår ambition om utökad förnybar energiproduktion, säger Anders Ericsson, vd Jämtkraft.

Jämtkraft gick in ett dotterbolag till Troms Kraft 2012 och därigenom blev Jämtkraft delägare av Skibotn och Lavkajåkka vattenkraftverk, samt ägare av aktieposter i SKS och Nordkraft. Under de senaste åren har Jämtkraft och Troms Kraft tittat på olika lösningar för hur ägandet kan delas upp för att nå en mer gynnsam struktur för båda parter.

– Vi är nöjda med den här uppgörelsen. Troms Krafts ägare har velat se en lösning där vi står som ensamma ägare av Skibotn och Lavkajåkka. Men samarbetet med Jämtkraft kommer att fortsätta eftersom vi båda är fortsatt delägare i Nordkraft, säger Semming Semmingsen, koncernchef Troms Kraft.

Efter uppdelningen kommer Troms Kraft att gå från 22 procent till 5 procent av aktierna i Nordkraft.

– Jämtkraft har genom åren visat sig vara en mycket bra industriell ägare, som tillsammans med oss kan skapa tillväxt för Nordkraft, säger Rune Edvardsen, ordförande i Narviks kommun som är Nordkrafts största ägare.

Trots att all elproduktion, även förnybart, har visat dålig lönsamhet de senaste åren ser Jämtkraft långsiktigt på ägandet av de norska tillgångarna.

– Vattenkraftens roll ökar i takt med att mer vindkraft byggs och kärnkraft fasas ut. Den förnybara energin kommer att utgöra basen för hela det nordiska elsystemet, och nu har vi skapat goda förutsättningar för Jämtkraft att vara med som en stark aktör i framtidens energisystem, säger Anders Ericsson, vd Jämtkraft.  

För pressinformation:
Karin Bodén, pressansvarig Jämtkraft, 063- 57 74 72