Jämtkraft outsourcar delar av telecomverksamheten

Publicerad 2012-09-05

Jämtkraft har tecknat ett avtal med Eltel om övertagande av driftansvaret för Jämtkrafts fibernät. Ägandet av nätet kommer även fortsättningsvis att vara kvar hos Jämtkraft, medan ansvaret för drift, övervakning och utförandet av utbyggnad övergår till Eltel.

Jämtkraft Telecom bygger och driver Jämtkrafts fibernät för dagens och framtidens bredbandstjänster och kommunikationsbehov. Beslutet om outsourcing har fattats mot bakgrund av att utbyggnaden av infrastrukturen i väsentliga delar är slutförd. Utbyggnadstakten blir lägre och fokus läggs nu på att förtäta nätet med nya kunder.

 – Den organisation vi har idag är anpassad för en betydligt högre utbyggnadstakt än vad Jämtkraft avser att ha i framtiden. Vi har skapat en modern infrastruktur för kommunikation och för att nå långsiktig lönsamhet förändrar vi därför verksamheten. I Eltel har vi hittat en kompetent partner som kan bidra till att fortsatt utveckla framtidens kommunikationsnät, säger Anders Ericsson, vd Jämtkraft.

Jämtkraft behåller ägandeskap samt beslutande- och förfoganderätt över nätet och övriga anläggningar. Jämtkraft blir beställare gentemot Eltel.


För ytterligare information kontakta:

AnnaLena Fastesson, tf pressansvarig, 063-57 74 72