Jämtkraft på sjätte plats i kväveoxid-tävling

Publicerad 2012-09-13

Jämtkrafts kraftvärmeverk i Lugnvik firar 10 år sedan starten i oktober 2002. Lagom till jubileet kommer resultatet av 2011 års NOx-tävling. Anläggningen hamnar på sjätte plats i landet vad gäller låga utsläpp av kväveoxider. Detta innebär bland annat att Jämtkraft får tillbaka nästan fem miljoner kronor från NOx-avgiftssystemet.

Av 421 pannor i Sverige hamnar kraftvärmeverket i Lugnvik i år på en sjätteplats. Det är en förbättring från 2010, då anläggningen kom på 14:e plats och 2009, då den kom på 31:a plats.

– Den här förbättringen beror främst på att vi installerade en ny katalysator under 2010. På grund av det låga elpriset har vi dessutom under långa perioder kunnat använda oss av rökgaskondensering, en metod för att utvinna värmeenergi ur rökgaserna från förbränningen. Rökgaskondensering lönar sig bara när elpriset är relativt lågt i förhållande till bränslepriset, säger Ulf Lindqvist, ansvarig för värme på Jämtkraft.

Kväveoxider, NOx, är föreningar av syre och kväve eller en blandning av sådana föreningar. Förhöjda halter av kväveoxider har negativa effekter på människors hälsa och miljön. De ger upphov till miljöpåverkan i form av försurning och övergödning. NOx-utsläpp räknas i kilo per MWh nyttiggjord energi, både el och värme. NOx-avgiften infördes 1992.

För ytterligare information kontakta:
Ulf Lindqvist, enhetschef Värme, 063-14 90 37
Anders Rubensson, pressansvarig, 063-57 74 72