Jämtkraft planerar för nytt kraftvärmeverk

Jämtkraft vill bygga ett nytt kraftvärmeverk i Lugnvik. Pannan ska säkra att våra kunder fortsätter att erhålla en säker och hållbar leverans av fjärrvärme under lång tid framöver.

Publicerad 2020-05-26

skissbild på nya kraftvärmeverket i lugnvik

Skiss över det nya kraftvärmeverket. Svarta byggnaden till höger i bilden.

Det nya kraftvärmeverket ska byggas inom samma område i Lugnvik där Jämtkrafts nuvarande produktion för fjärrvärme finns. Bakgrunden till investeringen är att två äldre pannor som är uppförda på 80-talet snart har gjort sitt och behöver bytas ut.   

– Ett nytt kraftvärmeverk är effektivare och innebär att vi även kommer att kunna producera mer förnybar el. Med modern teknik kommer vi också att minska utsläppen

till luft och vatten ytterligare jämfört med de äldre pannorna. säger Ulf Lindqvist chef för värmeproduktion vid Jämtkraft.  

Skriftligt samråd 

Det nya kraftvärmeverket kommer att komplettera det gamla kraftvärmeverket som invigdes 2002. De båda kommer att köras parallellt och tillsammans bidrar de till trygg leverans av värme och el från förnybar energi. Nu ska samråd inledas med både länsstyrelsen och kommun samt med övriga berörda för att fånga upp vilka synpunkter som finns på planerad förändring av verksamheten. Därefter kan Jämtkraft ansöka om tillstånd hos mark- och miljödomstolen för att få bygga det nya kraftvärmeverket.  

– Eftersom det nu är restriktioner på att träffas kommer vi att ha skriftliga samråd. Material kommer att skickas ut till de som är direkt berörda men det går också bra att ta del av allt underlag för våra planer på Jämtkrafts hemsida, jamtkraft.se/kvv, säger Ulf Lindqvist.  

Tidplan 

Slutligt investeringsbeslut kommer att tas 2021 och förhoppningen är att bygget ska kunna starta under 2022 och att invigningen ska kunna ske två år senare.  

– Det här blir ett av Jämtkrafts större projekt som givetvis kommer att skapa många arbetstillfällen under de kommande åren, säger Ulf Lindqvist. 

För pressinformation:
Karin Bodén, pressansvarig Jämtkraft, 063-577472