Jämtkraft presenterar sin första hållbarhetsredovisning

Publicerad 2012-05-24

Idag presenterar Jämtkraft sitt arbete med hållbar utveckling i bolagets första hållbarhetsredovisning. Syftet är att redovisa den påverkan på miljön, människorna och det lokala och regionala samhället som verksamheten har, samt det ekonomiska bidrag den ger.

– Jämtkraft ska offensivt bidra till energiomställningen, bland annat genom att fördubbla vår produktion av el från förnybara källor. Då måste vi också ta ansvar för den påverkan som energiproduktionen faktiskt innebär. Hållbarhetsredovisningen ger oss möjlighet att förbättra vårt eget arbete med miljö och hållbar utveckling, säger Anders Ericsson, vd för Jämtkraft.

Den information som presenteras kommer från den dagliga verksamheten. Information om miljö, arbetsmiljö, säkerhet och personal kommer från Jämtkrafts ledningssystem, bland annat miljöledningssystemet ISO 14001. Där så är möjligt görs jämförelser med tidigare år och om det finns konkreta mål för framtiden, så presenteras också dessa.

– Vi var tidigt ute med vår miljöpolicy 1996 och har nyligen inrättat en miljöfond för att skydda och återskapa hotade biologiska värden i anslutning till vår verksamhet. Det här är ett naturligt nästa steg i vårt långsiktiga arbete för en hållbar utveckling, säger Claes-Göran Bergh, miljösamordnare på Jämtkraft.

Hållbarhetsredovisningen är framtagen i enlighet med Global Reporting Initiative, GRI, som är en vägledning för företag som vill redovisa sitt arbete med hållbar utveckling.

Läs mer på jamtkraft.se

 

För ytterligare information kontakta:

Claes-Göran Bergh, miljösamordnare                    063-14 91 19    
AnnaLena Fastesson                                              063-57 74 72