Jämtkraft reparerar dammskada i Långfors

Publicerad 2010-04-29

Det har blivit sättningar i erosionsskyddet vid vattenkraftstationen i Långfors. Vatten sipprar in och Jämtkraft måste åtgärda problemet för att ta hand om stationen.

Jämtkraft gör bedömningen att bolaget måste åberopa nödåtgärd för att ta hand om dammskadan. Det innebär att bolagets jurist idag har lämnat in en skrivelse till Länsstyrelsen. De är också muntligt informerade. Om ingenting görs är sannolikheten stor att vattnet tar en oönskad väg.

- Vi måste göra något nu och förebygga att inte något allvarligare händer när vårfloden kommer med större vattenmassor, säger Yvonne Berglin, chef elproduktion underhåll Jämtkraft.

Genom att bygga en fördämning före vattenkraftstationen torrläggs den för att därefter kunna reparera skadan.

- Oavsett vilken metod som visar sig vara mest lämplig i det här läget, tar vi största möjliga miljöhänsyn i arbetet, säger Yvonne Berglin.

2006 gjorde Jämtkraft reparationsarbete i Långfors. Nuvarande sättningar har dock uppkommit på annat ställe vid dammen.

Mer information:
Yvonne Berglin, chef elproduktion underhåll 063-14 90 31, 073-275 52 69
Håkan Roos, Informationschef 063-14 91 35, 073-460 51 59