Jämtkraft reparerar kraftvärmeverket i Lugnvik

Publicerad 2008-04-09

Jämtkraft genomför just nu reparationsarbeten på kraftvärmeverket i Lugnvik. Det är ett större läckage i tryckkärlet som är orsaken till driftstoppet.

Reparationsarbetet ger också Jämtkraft möjlighet att visa pannhuset i kraftvärmeverket innan det tas i drift igen på torsdag. Driftsstoppet medför ett intäktsbortfall på 10-15 miljoner kronor men påverkar inte fjärrvärmekunderna.

– Det är tillfredsställande att konstatera att vår leveranssäkerhet vid oplanerade stopp är mycket god. Detta är i synnerhet viktigt när vår huvudanläggning måste genomgå service. Reparationerna har pågått sedan förra veckan och under tiden har fjärrvärme levererats genom företagets mindre produktionsanläggningar, säger Dag Wiklund, avdelningschef Drift Fjärrvärme på Jämtkraft.

Orsaken till stoppet är ett större läckage i tryckkärlet som består av ångrör. Där byts nu 1,5 m2 i vägg och tak ut. Jämtkraft passar också på att utföra eget underhåll i pannan under driftstoppet vilket förenklar kommande planerade stopp.

– Vi vet att det här inte är normalt slitage. Murverk har delvis eroderat bort och vi utreder varför det har hänt. Beroende på vilket fel som uppstått kan det här komma att bli en försäkringsfråga och då har vi en självrisk på 3 miljoner, berättar Dag Wiklund.

Under onsdagen genomförs de sista åtgärderna innan kraftvärmeverket kan startas upp igen på torsdag. Totalt har 25-30 personer arbetat med reparationerna som sker inne i själva förbränningsanläggningen.

I samband med driftstoppet finns möjlighet att se pannan. Vi bjuder därför in media till en visning – välkomna!

Plats: Kraftvärmeverket Lugnvik

Tid: Onsdag 9.30-11.30

För ytterligare information kontakta:

Dag Wiklund, avdelningschef Drift Fjärrvärme Jämtkraft, 063-14 92 10

Håkan Roos, informationschef Jämtkraft, 063-14 91 35