Jämtkraft sänker lokalpriset

Publicerad 2011-04-15

1 maj sänker Jämtkraft lokalpriset med 5 öre/kWh. Det nya elpriset inklusive elcertifikat blir 53 öre/kWh. Bor du i en lägenhet innebär sänkningen av elpriset cirka 8 kronor i månaden, bor du i villa så blir minskningen cirka 83 kronor. Långsiktigt är lokalpriset ett av Sveriges lägsta elpriser.

– 8 kronor kan tyckas lite, men sett över de tre senaste åren har våra subventionerade priser på el, elnät och fjärrvärme bidragit till att öka köpkraften hos kunderna i våra ägarkommuner med 1,5 miljarder kronor. Det är pengar som stannar i regionen och gör det lättare att bo och leva här, säger Lena Persson, chef för elhandel på Jämtkraft.

Lokalpriset är ett unikt elpris endast för dem som bor i Jämtkrafts ägarkommuner, Krokom, Åre och Östersund. Lokalpriset är inte ett fast pris men inte heller ett fullt ut rörligt pris.

Priset på elmarknaden och Jämtkrafts egen produktionskapacitet växlar över året och kan ibland växla kraftigt. Det medför justeringar på lokalpriset. Vi gör vad vi kan för att hålla långsiktigt låga priser och just nu har vi möjlighet att sänka lokalpriset.

Elpriset blir efter sänkningen 89,6 öre/kWh, inklusive reducerad energiskatt och moms. Jämförelsepris inkl årsavgift blir för en lägenhet med förbrukning 2000 kWh 94,6 öre, villa med förbrukning 5000 kWh 91,6 öre och villa med förbrukning 20 000 kWh 90,1 öre.

För ytterligare information kontakta:
Lena Persson, chef Elhandel               063-14 90 47
Anders Rubensson, pressansvarig       063-57 74 72

 

Till redaktören:
Subventionen är baserad på priser inklusive moms. Vårt lokalpris på el har jämförts med ett snittpris på rörligt marknadspris i Sverige. Vårt fjärrvärmepris har jämförts med ett genomsnittligt fjärrvärmepris enligt Nils Holgersson-undersökningen 2010. Elnätspriserna har jämförts med jämförbara nät i Norrland, enligt Nils Holgersson-undersökningen.