Jämtkraft stödjer Haiti

Jämtkraft skänker 300 kronor per anställd till Unicef.

Publicerad 2010-02-05

Vi har valt att skänka 300 kronor per anställd till Unicef. Unicef fanns på plats i landet redan då katastrofen skedde och är i ständigt behov av nya förnödenheter så som vätskeersättning, högenergikex och förstahjälpenväskor för att kunna hjälpa de nödställda.

Men vi vill göra något mer än att bara skänka pengar. Vi uppmanar nu fler företag att skänka pengar till Hahiti. Vi räcker över stafettpinnen och hoppas på att fler vill följa vårt exempel och stödja människor i behov av hjälp.