Jämtkraft tar över hantering av elavtal för 7000 medlemmar hos Södra

Publicerad 2012-11-29

Jämtkraft har tecknat ett avtal om att ta hand om kundservice och annan administration av elavtal för cirka 7000 medlemmar hos skogsägarföreningen Södra. I avtalet ingår även hantering av Södras elförsörjning på den nordiska elbörsen.

Inom affärsområdet Affärsstöd erbjuder Jämtkraft kundservice och andra administrativa tjänster inom kundadministration. Tanken är att Jämtkraft tar hand om administrationen, så att samarbetsföretaget kan koncentrera sig på till exempel sin försäljning. På så sätt kan företagen dra stordriftsfördelar och dela på kostnader för olika system och verktyg.

–Det är glädjande att Södra ger oss det här förtroendet och vill utvecklas tillsammans med oss. Vår ambition är att växa och attrahera fler kunder genom att erbjuda effektiva processer, bra leverantörer och professionella verktyg, säger Iréne Karlsson Burman, enhetschef Affärsstöd.

Södra producerar också el i sina egna industrianläggningar. Enligt avtalet får Jämtkrafts helägda dotterbolag Scandem balansansvaret för produktionen. Detta innebär att Scandem hanterar Södras elförsörjning finansiellt på den nordiska elbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Iréne Karlsson Burman, enhetschef Affärsstöd, 063-14 93 80
Anders Rubensson, pressansvarig, 063-57 74 72