Jämtkraft till Almedalen

Publicerad 2010-06-29

Öresundskraft, Lunds energi, Mälarenergi, Tekniska Verken, Gävle energi och Jämtkraft samverkar för att lyfta budskapet om de regionala energibolagen som viktiga drivkrafter ute i regionerna och för klimatsatsningarna i Sverige.

-  Vi vill vara med och synliggöra de regionala energibolagen. Vi tror att de har en viktig funktion att fylla både regionalt och nationellt för att vi ska nå klimatmålen. Många av oss gör stora investeringar inom förnybar energi och tillsammans är vi väldigt viktiga. Investeringar i regionerna bidrar till utveckling och arbetstillfällen. Många av oss strävar efter att vara drivkraft i regionen där vi verkar, säger VD Anders Ericsson.

Energi- och miljöpolitiska frågor är heta.  Hur ska vi agera för att Sverige och Europa ska nå klimatmålen?
-  Vi måste fortsätta med de expansiva satsningarna på förnybar energi. Och skapa en gemensam europeisk modell för dessa satsningar, säger Anders.

Under Almedalsveckan frontar vi också våra elbilssatsningar tillsammans med Östersunds kommun och Green Highway i en elbilsutställning .
-  Vi tror på eltrafik som en innovativ och nödvändig väg för att vi ska nå klimatmålen. Transportsektorn står för en stor del av koldioxidutsläppen, därför ska vi se till att föra in förnybar energi där också.