Jämtkraft utreder telecomverksamheten

Jämtkrafts styrelse har i veckan tagit ett beslut där VD, Anders Ericsson, får uppdraget att utreda och ta fram ett förslag på organisation av telecomverksamheten. Förslaget ska närmare beskriva förutsättningarna för outsourcing av väsentliga delar av Telecoms verksamhet.

Publicerad 2012-01-13

Jämtkraft Telecom bygger och driver Jämtkraft Stadsnät – ett fibernät för dagens och framtidens bredbandstjänster och kommunikationsbehov.

Beslutet om att utreda outsourcing har fattats mot bakgrund av att telecomaffären övergår från en utbyggnad av infrastruktur, som i princip är slutförd, till förvaltning av befintligt nät. Dagens organisation är anpassad för en betydligt högre utbyggnadstakt än vad Jämtkraft avser att ha i framtiden och det är skälet till att förändra verksamheten.

Jämtkraft behåller ägandeskap samt beslutande- och förfoganderätt över nätet och övriga anläggningar. Tanken är att Jämtkraft ska vara beställare gentemot den outsourcade verksamheten