Jämtkraft vill återställa torvtäkt

Publicerad 2014-11-11

I juni besökte Jämtkrafts miljöfond en återställd torvmyr i Finland, för att se och lära inför Jämtkrafts kommande återställningsarbete i Ope Brynjeflon. – Vi såg ett fantastiskt fint projekt i biologisk mångfald där man också fått med den sociala dimensionen, säger Claes Göran Bergh, ansvarig för miljöfrågor på Jämtkraft. 

Jämtkrafts miljöfonds styrelse besökte en torvmyr i Finland där man haft ett lyckat återställningsarbete. Efter att torvmyren brukats i 20 år hade den nu tio år senare omvandlats till ett område med vatten, öar, strövområden och ett rikt fågelliv. Återställningen gjordes i samverkan med privata intressen och kommunen, med målsättningen att öppna upp myren för allmänhet.

- De hade fått till ett fantastiskt fint område för rekreation med badplats, fågeltorn och torvbastu. Området ger idag ett bidrag till ett socialt hållbart samhälle där olika intressen kan mötas, däribland turism, säger Claes Göran Bergh.

Ope Brynjeflon står på tur

Jämtkrafts bearbetade torvmyr Ope Brynjeflon står inför återställning. Inom något år börjar torven sina och därför tittar miljöfonden på förutsättningar för återställande med målsättningen att maximera den biologiska mångfalden.

- I Ope Brynjeflon kan närheten till Östersund ge unika förutsättningar för högt socialt värde och det ska vägas in i återställningen, menar Claes Göran Bergh.

Projektet som studerades i Finland hade liknande förutsättningar och som det ser ut vore det möjligt att genomföra något liknande för Jämtkraft, tillsammans med privata intressen som markägare, kommunen och Länsstyrelsen.

- Det man kan konstatera är att på en överblickbar tid om cirka 30 - 40 år så levererar en torvmyr energi i cirka 20 år. Därefter tar återställningsarbetet ett fåtal år och sedan kommer en ny typ av biotop och ekosystem suggestivt växa fram i cykeln om 30- 40 år. Det är en mycket kort tid sett ur ett energiperspektiv, säger Claes Göran Bergh.

Arbetet med förstudien för Ope Brynjeflon startade i juli 2014 och syftar till att undersöka möjliga efterbehandlingsmetoder efter avslutad torvtäkt, samt att lägga fram ett konkret förslag inklusive kostnadsberäkning för de åtgärder som behöver vidtas.