Jämtkrafts bolagsstämma

Vi hälsar media välkommen att närvara torsdag 7 juni när det är dags för Jämtkrafts bolagsstämma. I år sker ovanligt stora förändringar eftersom nuvarande VD Henrik Grill går i pension och Anders Ericsson tar vid. Och många gamla ansikten i styrelsen ersätts med nya.

Publicerad 2007-06-05

Plats: Jämtkrafts huvudkontor, Kyrkgatan 21.

Hållpunkter: 

10.00 Bolagsstämman startar. Förutom obligatoriska stämmopunkter så håller avgående vd Henrik Grill sitt tal med reflektioner om året som gått och åsikter om energiframtiden. Kan bli extra spännande i år eftersom det är hans sista.  

11.30 Presskonferens med styrelseordförande Nils Ericsson, avgående vd Henrik Grill och tillträdande vd Anders Ericsson.  

13.00 Energiseminarium med landshövding Maggi Mikaelsson, statliga utredaren Thomas Bruce och vd Erik Helleryd KFS (Kommunala företagens samorganisation).   

Program miniseminarium: 

Inledning: Erik Helleryd, vd KFS (Kommunala Företagens Samorganisation), President CEEP Local Enterprises Committe.

Landshövding Maggi Mikaelsson: Räcker skogen? – Jämtländsk skogsråvara i ljuset av den svenska skogspolitiken.  

Tomas Bruce, President Euroheat & Power, statlig enmansutredare av Energitjänstdirektivet: Svensk och Europeisk energipolitik – var bestäms den och vad innehåller den?

Erik Helleryd: I samhällets tjänst i Sverige och Europa – vem kan bäst leverera affärsmässig samhällsnytta?  

Samtal, frågor och diskussion med de medverkande.