Jämtkrafts dotterbolag förvaltar finska nätförluster för 400 miljoner kronor

Publicerad 2012-08-28

Jämtkrafts helägda dotterbolag Scandem har tecknat ett avtal med Fingrid, den finska motsvarigheten till Svenska Kraftnät, om förvaltning av nätförluster till ett värde motsvarande drygt 400 miljoner kronor per år.

När el överförs på elnätet uppstår förluster mellan vad som matas in och vad som tas ut. Förlusterna vid överföring av el i det finska stamnätet uppgår till över en terrawattimme per år, vilket motsvarar ungefär 1 procent av all el som konsumeras i Finland. För att kompensera detta kommer Scandem att prissäkra Fingrids nätförluster finansiellt på den nordiska elmarknaden. På så sätt kan Fingrid säkra en jämn och förutsägbar nätavgift.

– Genom vårt helägda dotterbolag Scandem besitter Jämtkraft spetskompetens inom portföljförvaltning och riskhantering och vi kan därför erbjuda marknaden nya produkter och tjänster. Det är glädjande att Fingrid nu valt Scandem för att säkra sina nätavgifter mot marknadens svängningar, säger Anders Ericsson, vd Jämtkraft.

Enligt avtalet kommer Scandem också bland annat att förvalta handeln med utsläppsrätter avseende Fingrids reservkraftverk.

För ytterligare information kontakta:
Anders Rubensson, pressansvarig, 063-57 74 72