Jämtkrafts dotterbolag Scandem tar över balansansvaret för Holmen

Publicerad 2013-01-18

Jämtkrafts dotterbolag Scandem har tecknat ett avtal om att hantera Holmen Energis balansansvar.

– Holmen är en av Sveriges största köpare av elenergi. Att vi nu fått förtroendet att hantera deras elförsörjning visar att vårt erbjudande är mycket konkurrenskraftigt, säger Arne Jansson, ansvarig för elhandel på Jämtkraft.

Holmen Energi har ansvar för elförsörjningen till Holmens industrier i Sverige. Elanvändningen uppgick till drygt 4 000 GWh under 2011. Holmens behov av el täcks till cirka 35 procent av egen produktion. Resterande delar köps in med bilaterala avtal samt direkt från Nord Pool.

Enligt avtalet kommer Jämtkrafts helägda dotterbolag Scandem att hantera balansansvaret för produktion och förbrukning samt hantera inköpet från Nord Pool.

De anläggningar som berörs är Holmen Papers pappersbruk i Hallsta och Braviken, Iggesund Paperboard, som tillverkar kartongprodukter samt Holmens vattenkraft i Motala ström.

För ytterligare information kontakta:
Arne Jansson, enhetschef Elhandel, 019-603 28 51
Anders Rubensson, pressansvarig, 063-57 74 72