Jämtkrafts fjärrvärmekunder får ökat inflytande

Publicerad 2011-02-21

Jämtkraft kommer att följa den överenskommelse om prövning av fjärrvärmeprisändringar som Svensk Fjärrvärme, SABO och Riksbyggen nyligen undertecknat. Överenskommelsen, som kallas Godkänd nivå, ger våra kunder ökat inflytande.

Bakgrunden är att kunderna i vissa fall har bristande förtroende för prissättningen i fjärrvärmebranschen. Därför har Svensk Fjärrvärme och de ledande bostadsorganisationerna SABO och Riksbyggen slutit en överenskommelse om ett frivilligt system för prövning av prisändringar, Godkänd Nivå.

– Vi vill vara med därför att det är ett bra system, som öppnar för ökad dialog. Vi tror att det kommer att välkomnas av våra fjärrvärmekunder och bidra till ökat förtroende för oss. Jämtkraft har som mål att fortsätta hålla långsiktigt låga priser och fortsätta använda hållbara bränslen. Idag har vi Sveriges 7:e lägsta pris i Östersund och vi använder mindre än 2 procent olja. Resten är hållbara bränslen, säger Ulf Lindqvist, ansvarig för värme på Jämtkraft.

Godkänd Nivå innebär att:

  • En partssammansatt styrelse fastställer spann i tre nivåer, grön, gul och röd, för prisändringar. Prisändringar i grönt intervall är godkända och lämnas utan åtgärd.
  • Fjärrvärmeföretag som ligger över grön nivå, det vill säga i gult eller rött intervall skickar in förslag om prisändring i förväg
  • Ett oberoende kansli prövar förslagen och bedömer företagens underlag bakom förslag till prisändring
  • Förslag till prisändring som ligger långt ifrån det godkända spannet kan underkännas
  • Kansliet fastställer åtgärder som fjärrvärmeföretagen ska vidta för att utveckla en förutsägbar prisutveckling
  • Fjärrvärmeföretag som inte följer ålagda åtgärder utesluts
  • Kundernas klagomål kan leda till särskild granskning

Syftet med Godkänd Nivå är att öka transparensen, förutsägbarheten och stabiliteten i prissättningen av fjärrvärme, samt öka kundernas inflytande och deras förtroende för leverantörerna. Överenskommelsen bygger på öppenhet, förtroende och samarbete för att i förväg hitta en godkänd nivå för prisändringar. Detta istället för redovisning, tvister och konfliktlösning.

För mer information kontakta:
Ulf Lindqvist, Affärsområdeschef Värme, 072-728 96 45
Anders Rubensson, Pressansvarig, 063-54 74 72