Jämtländsk energi till Värmland

Jämtkraft AB och Arvika Kraft AB startar ett elhandelssamarbete. Från och med i höst kommer Arvika Krafts kunder kunna köpa förnybar energi genom samarbetet med Jämtkraft. Arvika Kraft är Jämtkrafts första partner i Värmland.

Publicerad 2017-06-22

thomas malmstedt, vd arvika kraft och arne jansson, affärsutvecklare jämtkraft elhandel.

Thomas Malmstedt, vd Arvika Kraft och Arne Jansson, affärsutvecklare Jämtkraft Elhandel.

– Det är glädjande att fler kunder runt om i landet kan ta del av
våra produkter och tjänster. Vi arbetar aktivt på att knyta fler samarbetspartners till oss. Nya samarbeten leder till nya insikter och kunskaper som gör att vi utvecklas. Jag tror på det här samarbetet och att vi tillsammans kan utveckla fler erbjudanden som är intressanta för kunderna, säger Arne Jansson, affärsutvecklare på Jämtkraft Elhandel.

Elhandel nytt för Arvika Kraft

Kommunägda bolaget Arvika Teknik har sedan tidigare verksamhet inom en rad samhällsnyttiga områden däribland Elnät. I och med samarbetet utökas nu verksamheten till att även innefatta elhandel genom systerbolaget Arvika Kraft.

– Vi upplever att det finns en efterfrågan på en lokal elhandelsaktör. Vi har egen energiproduktion men saknar kanal att sälja den på den lokala marknaden. Med Jämtkraft får vi en stabil partner som möjliggör elleverans via vårt lokala varumärke, säger Thomas Malmstedt, vd Arvika Kraft AB.

Drar nytta av Jämtkraft

Jämtkraft blir balansansvarig för elleveranser till Arvika Kraft, det innebär att Jämtkraft ansvarar för att det råder balans mellan inköp och försäljning av el samt att de bevakar prisutvecklingen på elmarknaden.

– Jämtkraft har bred kompetens och erfarenhet med många tjänster och produkter som vi kan dra nytta av. Till exempel bolagets portföljförvaltade elpris, att de är helhetsleverantör av solcellsanläggningar och erbjuder en tjänst där man kan lagra överskottsenergi. Det är erbjudanden vi tror kan vara intressanta för både privatkunder, bostadsrättsföreningar och företag, säger Thomas Malmstedt.

För mer information kontakta:
Arne Jansson, affärsutvecklare Jämtkraft Elhandel, 070-383 70 40
Karin Bodén, pressansvarig Jämtkraft, 063-57 74 72
Thomas Malmstedt, vd Arvika Kraft, 070-320 89 05
Veronica Nordenberg, marknadschef Arvika Teknik, 0570-76 40 85