Jämtrafts kunder inte strömlösa

Publicerad 2008-01-18

Jämtkraft håller på att säkra elnätet mot strömavbrott som beror på yttre faktorer. Medan arbetet fortgår så innebär det en del avbrott för kunderna när ledningar ska bytas. Men för att minimera kundernas strömavbrotten så används elverk som reservkraft i så hög utsträckning som möjligt.


I Jämtkrafts projekt med att vädersäkra elnätet ska bland annat cirka 80 mil luftledning bytas ut. Det är ett arbete som utförs året om, men med fördel under vintern eftersom det blir mindre markskador på fryst mark. Just nu jobbar Hjorts Entreprenad i Myrviken och Persåsen, Landön och Rönnöfors och Fredriksson Gräv är i området Torröedet-Sandviken utanför Kallsedet. Dessutom drar ett gäng från Jämtkraft igång i Trångsviken den här veckan. Arbetslagen byter ut gamla ledningar i stolpar till nya som är isolerade och klarar trädpåfall.


I den ledning som ska bytas ut stängs strömmen av, men för att inte kunderna ska drabbas alltför mycket körs under dagtid dieseldrivna elverk för att behålla strömmen i lågspänningsnätet. Inför natten driftsätts ledningen igen.

-Det här gör vi för kundernas skull. Det omaket de har är att de får ställa om sina digitala klockor varje dag eftersom strömmen bryts en kort stund när elverket tar över på morgonen och när vi kopplar in mellanspänningsnätet igen på kvällen, berättar Tommie Hjort som är arbetsledare på Hjorts Entreprenad.Om projektet:


Genom en stor investering fram till år 2011 vädersäkrar Jämtkraft hela sitt elnät. Det sker genom att gräva ner en stor del av elledningarna, byta kvarstående luftledningar mot isolerad lina och bredda ledningsgatorna. Elförsörjningen till våra kunder tryggas med ett starkt elnät.