Kabelarbete på Storsjöns is

Färre elavbrott. Det är målet i sikte och anledningen till ett kabelarbete på Storsjöns is mitt i den soligaste vårvintern.

Publicerad 2019-03-18

karta över placering av ny sjökabel i storsjön

För att förbättra leveranssäkerheten av el till Frösön har vi ersatt en gammal sjökabel på Storsjöns botten med en ny. Projektet startade i mitten av mars och pågick i ca två veckor.

Metoden som användes för projektet var lägga ut kabeln på den isväg vi preparerat på sjön mellan Odensvik och Frösö strand. Där efter sågades en ränna upp som vi sedan lade ner kabeln i sjön igenom. Vid strandkanten lades kabeln i rör som grävdes ner i sjöbotten och sedan skarvades kabeln mot en redan förlagd landkabel.

– Fördelen med att lägga kabeln på is jämfört med från en båt är att det blir bättre precision, mer kostnadseffektivt och mindre miljöpåverkan och vi är nöjda med att ha kunnat genomföra detta på ett så smidigt sätt, trots att förutsättningarna för isläget inte har varit de bästa, säger Henrik Svensson, projektledare på Jämtkraft.

Nedan följer bilder från projektet

En sjökabel för elnät ligger på isen

En ny sjökabel för elnät sänks ner i vattnet genom ett hål i isen

En medarbetare förstärker sjökabeln för elnät