Jämtkraft inleder samarbete med Karlskoga Energi och Miljö

Jämtkraft och Karlskoga Energi och Miljö har startat ett elhandelssamarbete. Samarbetet innebär att Jämtkraft blir balansansvarig för elleveranser till Karlskoga Energi och Miljös anläggningar och deras cirka 3500 elhandelskunder.

Publicerad 2016-01-22

– Jämtkrafts erbjudande om balansansvar är mycket konkurrenskraftigt, de har dessutom många andra tjänster som vi kommer att ha nytta av i vårt partnersamarbete, säger Leif Lundell marknadschef vid Karlskog Energi och Miljö.

Karlskoga Energi och Miljö får tillgång till Jämtkrafts kundvårdsprogram och kommer att kunna erbjuda sina kunder solceller från Jämtkraft.

– Det känns mycket bra att vi har med Karlskoga Energi och Miljö som ny partner nu. Jag tror på det här samarbetet och att vi kan utveckla det ytterligare. Dessutom passar Karlskoga Energi och Miljö bra in i vår strategi att bli mer närvarande i Örebroregionen där vi redan har samarbeten med Linde Energi och Kumbro säger Arne Jansson, affärsutvecklare på Jämtkraft Elhandel.

Koncernen Karlskoga Energi och Miljö består av sju olika verksamheter som dagligen arbetar med gröna energilösningar för det hållbara samhället. 

Jämtkraft AB producerar el från förnybara källor som vattenkraft, vindkraft och bioenergi och säljer el till kunder över hela landet. Jämtkrafts övriga verksamhetsområden är elnät och värme.

För mer information:
Arne Jansson, affärsutvecklare Jämtkraft Elhandel, 070-383 70 40
Karin Bodén, pressinformatör Jämtkraft, 063-57 74 72