Klimatnytta från Långforsens kraftverk

11 200 ton mindre koldioxidutsläpp. Det hade varit resultatet om Långforsens vattenkraftstation hade kunnat renoveras redan för åtta år sedan.

Publicerad 2018-04-25

långforsen

11 200 ton motsvarar:

  • ett års utsläpp från cirka 5 600 bensindrivna personbilar
  • ett års utsläpp från cirka 16 800 genomsnittliga nötköttskonsumenter
  • ett års total koldioxidpåverkan från knappt 3 000 personer
  • cirka 160 000 enkelresor med flyg mellan Östersund och Stockholm

Förnybar el från Långforsen skulle kunna ha trängt undan kolbaserad elproduktion från norra Europa och minskat utsläppen med cirka 1 400 ton CO2 per år. Om Jämtkraft vid haveriet 2010 omgående hade fått tillstånd till en renovering så skulle produktionen mellan 2010 och 2018 på marginalen inneburit en utsläppsminskning på sammanlagt cirka 11 200 ton CO2.

Fossilfritt 2030
Agenda 2030, Parisavtalet, Energiöverenskommelsen, samtliga nationella och internationella överenskommelser säger samma sak – utsläpp av koldioxid ska minska och förnybar energi öka. I Sverige är målet att vi inte ska ha några utsläpp alls av växthusgaser till atmosfären år 2045.

Jämtkrafts kärnverksamhet är vattenkraft. Uppdraget från våra ägare är att producera och utveckla andelen förnybar energi. Jämtkrafts verksamhet är en del i hela samhällets omställning till ett Fossilfritt Sverige 2030. I det uppdraget utgör Långforsen en betydelsefull del. Vi tycker man ska se till en produktionsanläggnings samhällsnytta, inte bara dess fysiska storlek. 

Långforsens klimatnytta i siffror

Långforsens kraftverk kommer efter renovering att producera cirka 3 500 MWh el per år. En betydande del av elproduktionen i Danmark, Tyskland och Polen är baserad på kolförbränning. Koldioxidutsläppen från kolkraftverk anges normalt till ca 400 g/kWh.
Källa: Värmemarknadskommittén 2017 och Naturvårdsverket

Om vi antar att den förnybara elen från Långforsen på marginalen tränger undan kolbaserad elproduktion från dessa länder innebär det en utsläppsminskning på cirka 400 g/kWh eller cirka 1 400 ton CO2 per år. (CO2-utsläpp från renoveringen och driften av kraftverket antas i detta sammanhang vara försumbar).      

Om vi vid haveriet 2010 omgående hade fått tillstånd till en renovering så skulle produktionen mellan 2010 och 2018 på marginalen inneburit en utsläppsminskning på cirka 11 200 ton CO2.

Jämförelser

Bilar
Genomsnittsutsläppen för en medelstor bensindriven bil i Sverige beräknas vara minst 170 g/km (nya bensindrivna personbilar släpper ut cirka 123 g/km). Medelbilisten kör cirka 1 200 mil per år vilket innebär ett genomsnittsutsläpp på cirka 2 ton/år.

Om Långforsen hade varit i drift sedan 2010 skulle utsläppsminskningen motsvara ett års utsläpp från cirka 5 600 bensindrivna personbilar, eller nästan lika många personbilar som finns i Åre kommun (6 486 st) eller drygt 60 procent av personbilarna i Krokoms kommun.
Källor: Transportstyrelsen,  SCB, Trafikanalys

Nötkött
Nötköttskonsumtionen i Sverige är cirka 25,7 kilo per person och år. Ett kilo nötkött ger upphov till cirka 26 kg CO2. Medelsvenssons nötköttskonsumtion ger alltså upphov till cirka 668 kilo CO2 per år.

Om Långforsen varit i drift sedan 2010 skulle utsläppsminskningen motsvara ett års utsläpp från cirka 16 800 genomsnittliga nötköttskonsumenter, motsvarande lite drygt hela befolkningen i Krokoms kommun (14 925 invånare).
Källor:
Jordbruksverket
 och Chalmers

Total CO2 per capita
De totala koldioxidutsläppen per capita i Sverige är cirka 3,8 ton (jämfört med ca 9,2 ton som genomsnitt inom OECD).

Om Långforsen hade varit i drift sedan 2010 skulle utsläppsminskningen motsvara ett års total  koldioxidpåverkan från knappt 3 000 personer (2947). Det motsvarar ett års utsläpp från 20 procent av befolkningen i Krokoms kommun.
Källa: Ekonomifakta

Flygresor
En enkelresa med flyg för en person mellan Östersund och Stockholm ger ett utsläpp på 70 kg CO2.

Om Långforsen hade varit i drift sedan 2010 skulle utsläppsminskningen motsvara cirka 160 000 enkelresor mellan Östersund och Stockholm (totala antalet avresande från Åre/Östersund flygplats var 2017 253 082 personer).
Källor: ICAO/Transportstyrelsen, Trafikanalys