Koncession överklagad

Publicerad 2009-05-14

Jämtkrafts tillstånd att börja bygga ny kraftledning mellan Kattstrupeforsen och Ollebacken har överklagats. Det kan innebära förseningar för vindkraftutbyggnaden.

Det är Ollebacken Energi AB som beställt ny anslutning till elnätet för en ny vindkraftpark. I oktober förra året skickade Jämtkraft ansökan om att få bygga den nya 130 kilovoltsledningen till Energimarknadsinspektionen (EI).

Den 17 april beviljades koncessionsansökan. Under tre veckor fanns möjlighet att överklaga beslutet och i måndags, den 11 maj, meddelade EI att ett överklagande kommit in den dagen. Utan koncession från Energimarknadsinspektionen får Jämtkraft inte påbörja det praktiska arbetet med ledningen. Även en relativt kort fördröjning kan innebära årsvis försening eftersom jobb utförs säsongsvis.

För ytterligare information kontakta:

Björn Olofsson, driftchef Elnät, 063-14 93 40

Håkan Roos, informationschef, 070-621 85 86