Konsumentmakt med energirevolutionen

Delningsekonomi, hållbarhet och individualism formar morgondagens energibolag. Kunder blir medarbetare och medproducenter. Framtidens energikonsumenter ställer nya krav på energibolagen, de som inte klarar av att ställa om och sätta kundens behov i fokus kommer att försvinna, enligt Johan Ehrenberg, tidningsmakare och förespråkare av solenergi.

Publicerad 2017-08-15

framtidskraft avsnitt 7

– De bolag som kommer att finnas kvar om 30 år de är de som säger till människor ”du är min partner, hur kan jag hjälpa dig?” Att man vänder på diskussionen. Det är inte en passiv konsument vi pratar med utan en medarbetare. De bolag som inte klarar av att ändra inställning kommer att bli döda energijättar, säger Johan Ehrenberg.

Johan Ehrenberg är debattören, journalisten, författaren, grundaren till tidningen ETC men också ivrig förespråkare för alternativa energikällor. Johan Ehrenberg har bland annat initierat och driver elhandelsbolag, solcellspark och rådgivning inom solenergi. Han menar att solenergi på riktigt är på väg att förändra livet för människor. Jämfört med alla andra sociala processer så är energirevolution extremt snabb därför att den kombinerar två saker; ekonomisk och social makt.

– Energirevolutionen ger människor, individer, småföretagare, jordbrukare lokal makt över sina liv och sin ekonomi genom att man kan göra egen energi. Men energirevolutionen innebär också en social förändring i hur vi är som människor, att vi faktiskt diskuterar och själva tar ansvar för klimatfrågan. Så det är inte bara att man får en ekonomisk makt över sin situation man får också en annan makt över både lokal och nationell politik, säger Johan Ehrenberg.

Öppenhet ger möjligheter

Han menar att företagen behöver mod att gå en annan väg en den invanda, de måste våga tänka småskaligt och vända perspektivet, våga släppa in kunderna och se dem som medarbetare och medproducenter.

– Styrkan för ett energibolag är att alla alltid kommer behöva mer energi. Det nya samhälle vi skapar är ett el-samhälle som är mycket större än det vi pratat om tidigare, allting kommer att gå på el. Ett sådant samhälle ger fantastiska möjligheter för energibolagen men inte om man tror att man själv ska vara leverantören av den energin. Man ska vara delaktig i att många producerar och levererar el, att många skyddar sig tillsammans. Då får man ett starkt företag. Det är verkligen en revolution i synen på hur ett bolag ska fungera, säger Johan Ehrenberg.

Vilken uppmaning skulle du ge styrelsen inför nästa sammanträde i ett energibolag?

– Gå hem och fundera över hur de själva, privat, vill bli bemötta av sitt lokala energibolag, säger Johan Ehrenberg.

Låg innovationstakt

Tomas Wall, vd på Desiderate AB med bakgrund i energibranschen, bland annat som forskningschef hos Fortum, tror att det finns mycket att lära av de branscher och länder som gått igenom stora förändringsprocesser.

– Energibolagen kan lära av de branscher, till exempel media- , tidning- och spelbranschen, som har genomgått stora förändringar i och med ny teknik. Processerna är annorlunda och möjligheterna större. Titta på hur andra länder har gjort, till exempel Japan som efter kärnkraftsolyckan i Fukushima helt styrt om landets energiförsörjning eller Kina som av miljöskäl tvingas ställa om, säger Tomas Wall.

Han menar att etablerade energibolag kanske inte har investerat tillräckligt i innovation.

De kunde ha investerat mer i innovation, affärsutveckling och testat nya samarbeten. De skulle kunna göra fler pilotprojekt och utveckla lösningar och funktioner tillsammans med kunderna, till exempel att sälja hela funktionen värme i stället för att begränsa det till exempelvis fjärrvärme. Energibolagen behöver flytta fram positionerna, säger Tomas Wall. 

Framtidskraft – Podcast från Jämtkraft

Utvecklingen går i en rasande fart och vi vill försöka få fatt i vad som händer. I vår podcast Framtidskraft frågar Anna Frankzén Starrin och Karin Bodén ut hållbarhetsexperter, digitaliseringsproffs och innovatörer om deras syn framtiden.
Här hittar du alla avsnitt av podcasten