Kraftig nederbörd och hård vind i fjälltrakterna

Enligt SMHI påverkas västra Jämtland och nordvästra Härjedalen mest av ovädret, från onsdag till fredag eftermiddag. Stora mängder nederbörd tillsammans med kraftiga vindar, främst i fjälltrakterna.

Publicerad 2022-01-12

snöfall_210114_80a5732

De stora regnmängderna har gett problem med avstängda vägar och översvämningar. Även några av våra anläggningar har drabbats av översvämningar men det är inget som ska påverka dig som kund. Avstängda vägar kan påverka framkomligheten för oss i de fall vi behöver åtgärda eventuella fel i våra anläggningar. Från torsdagskvällen förs kallare luft in och nederbörden övergår till snö med fortsatt kraftig vind..

Risk för strömavbrott

I kombination med den hårda vinden och kraftig nederbörd finns det risk för strömavbrott och störningar i elnätet.

På Jämtkraft har vi beredskap för att så snabbt som möjligt kunna åtgärda eventuella strömavbrott som kan uppstå till följd av ovädret. Krävs det har vi extra bemanning dygnet runt, reservkraft, bränsle och terrängfordon. Så fort det är möjligt är vi också redo att inspektera vårt elnät och hitta eventuella felkällor uppifrån med helikopter. Vi gör allt vi kan för att eventuella strömavbrott blir så kortvariga som möjligt.

Du kan hålla dig uppdaterad kring läget via avbrottskartan. 

Avbrott 13/1

4626 av Jämtkrafts kunder drabbades av ett strömavbrott natten mellan den 13 – 14 januari. Strömavbrottet startade 23.35 på torsdagen och berörde kunder från Åre och västerut. Felet orsakades av en störning i Svenska Kraftnäts stamnät. Jämtkraft arbetade med att mata strömmen från alternativa ledningar och efter en halvtimme hade cirka 2000 av kunderna, längst västerut mot Storlien, fått elen tillbaka. En timme efter att avbrottet startade var det cirka 500 kunder som fortfarande var strömlösa i Åre och Duved, då var klockan 00.40.  För att åtgärda problemet behövde personal åka ut till Duved och klockan 01.25 på fredag hade alla kunder strömmen tillbaka.    

Kontakta Jämtkraft vid skador på elledningar

Om du ser ett träd som ligger över en elledning eller upptäcker andra skador på någon elledning är vi tacksamma om du ringer in och anmäler det på 063-14 92 00, så att vi kan åtgärda det omgående. Vår felanmälan är öppen dygnet runt.

Obs! Gå aldrig nära lågt hängande ledningar eller träd som ligger mot dessa.

Tips vid storm

Vi har samlat tips på vad du kan tänka på före, under och efter storm. Läs tipsen här.

Följ SMHI:s väderrapportering här. Håll koll på Länsstyrelsen vid eventuella störningar i samhällsfunktioner.

Nya varningsnivåer – gul, orange och röd

I den förnyade varningssystemet benämns varningarna gul varning, orange varning och röd varning. Gul varning har en rund form, orange varning en romb och röd en triangel. Röd varning är den allvarligaste nivån på SMHIs förnyade vädervarningar.

Läs mer på smhi.se