Kraftstationsbygge i Krokom

Vi bygger om vår kraftstation i Hissmofors, en miljardinvestering som innebär upp till 150 årsarbeten i tre år. Miljödomstolen har gett sitt tillstånd och kontrakt med de största leverantörerna är undertecknade. Byggstarten är satt till 1 mars.

Publicerad 2011-02-03

- Den äldsta anläggningsdelen, kallad Hissmofors IV, måste bytas ut och som bonus får vi högre produktion. Det rör sig om en förbättring om cirka tre procent av anläggningens kapacitet, säger Tommy Borgh, ansvarig för Jämtkrafts elproduktion. Produktionskapaciteten kommer att öka med cirka 10 GWh, vilket motsvarar hushållsel till 1400 villor   Ombyggnationen inleds med bygge av  fångdammar och att  riva delar av den befintliga kraftstationen, som är över 70 år gammal. Orsaken till att vissa delar rivs är besvärliga markförhållanden i form av så kallat svällberg, som har gett en omfattande sprickbildning i vissa av betongkonstruktionerna.   - Vi passar samtidigt på att flytta fördelningsstationen till en översvämningssäker plats på Krokomssidan, en bonus även det, säger Tommy Borgh.

Jämtkraft har tecknat kontrakt med NCC Construction Sverige AB som byggentreprenör och med Andritz Hydro AB kring leverans av turbin och generator. Den nya stationsbyggnaden har ritats av arkitekten Åke Månsson. Byggnadsprojekteringen utförs av SWECO Infrastructure.

Gångbron över dammen kommer  att vara avstängd under hela ombyggnadstiden.