Krokoms Energi AB har fusionerats med Jämtkraft AB

Krokoms Energi AB, organisationsnummer 556220-2423, har fusionerats (slagits samman) med Jämtkraft AB, organisationsnummer 556001-6064. Det innebär att all verksamhet som tidigare bedrevs i Krokoms Energi AB har övertagits av Jämtkraft AB.

Publicerad 2008-10-30

Du som tidigare var fjärrvärmekund hos Krokoms Energi AB är nu kund hos Jämtkraft AB istället. Avtalsvillkor och priser påverkas inte av fusionen. Fakturan kommer att se ut som tidigare. Den enda skillnaden är att Jämtkraft AB nu står som leverantör.