Kundägd vattenkraft i Billstaån

Privatpersoner och företag kan nu köpa andelar i elproduktionen i Billstaån i Hackås. Att gå in som delägare i elproduktion i vattenkraft är en helt ny lösning för de som vill köpa lokal förnybar energi. Lennart Fridén är en av dem som satsar.

Publicerad 2017-10-24

billstaån-utsikt mot storsjön

Foto: Sandra Lee Pettersson

– För mig är det viktigt med hållbar energi, jag vill dra mitt strå till stacken. Vi har solenergi hemma och jag tänker att det blir en bra kombination med sol och lokal el från Billstaån. Jag bor i närheten och har alltid sett Billstaån som en resurs, så det känns bra att kunna vara delaktig i elproduktionen. Att 100 kronor för varje andel går till tillbaka till området är också ett tillskott för upprustning av området kring ån. Det kanske kan gå till vandringleder eller liknande, säger Lennart Fridén, Hackåsbo. 

Lennart FridénLennart Fridén, Hackåsbo

Miljöfond stöttar fortsatt utveckling

Tjänsten ”Dela Billsta” är ett tillval till det vanliga elavtalet. En andel kostar 360 kronor exklusive moms per år och för varje såld andel avsätter Jämtkrafts Miljöfond 100 kronor för vidareutveckling av området kring Billstaån.

– Vi vill att de som bor nära kraftstationerna och uppskattar naturvärdena i Billstaån också ska få möjlighet att nyttja elen. Genom miljöfonden är andelsägaren också med och påverkar områdets fortsatta utveckling. Efterfrågan på lokal förnybar energi ökar, Dela Billsta är ett sätt att möta den efterfrågan. Så vitt vi vet är vi först ut med andelsägd elproduktion från vattenkraft, säger Caroline Hildahl, produktansvarig vid Jämtkraft. 

Billstaån – föredöme i vattenkraftsverige

Billstaån rinner mellan sjöarna Näkten och Storsjön i Bergs kommun. Jämtkraft har tillsammans med Länsstyrelsen Jämtland, det lokala fiskevårdsområdet och Naturskyddsföreningen genomfört restaurerande insatser för ökad biologisk mångfald i ån. Billstaån har varit avstängd för fiskvandring i mer än 100 år. Kvarnar, vattenkraftverk och mindre sågverk har hindrat fisken att gå upp i ån. Jämtkraft har byggt tre omlöp (bäckar som rinner förbi vattenkraftstationerna) och rivit ut en damm och vattendraget är nu åter öppet för vandrande fisk.

 – Billstaån är ett gott exempel på att det går att kombinera moderna miljökrav, effektiv vattenkraft och höga naturvärden. Andelsägande är vanligt i vindkraftsbranschen, vi har nu utvecklat affärsmodellen även inom lokal vattenkraftsproduktion, säger Anders Ericsson, vd Jämtkraft.

Kontakter:
Caroline Hildahl, produktansvarig Jämtkraft
caroline.hildahl@jamtkraft.se
063-14 92 09

Karin Bodén, pressansvarig Jämtkraft
karin.boden@jamtkraft.se
063-57 74 72

Fakta om DELA BILLSTA

  • Dela Billsta är ett tillägg till det vanliga elavtalet.
    Andelsägandet förutsätter att kunden har ett elavtal med Jämtkraft eftersom man bara kan ha en elleverantör.
  • En andel kostar 360 kronor exklusive moms per år.
  • Beräknat efter de senaste tio årens produktionssnitt i Billsta kraftverk ger en andel 940 kWh på ett år.
  • För varje andel investeras 100 kronor i fond för utveckling av området kring ån. Pengarna kan till exempel gå till vandringsleder, vindskydd, grillplatser och dylikt.

Energikollektivet Dela Billsta

Lokalproducerad el

Välj lokalproducerad el. Gå med i energikollektivet Dela Billsta och få el som produceras i Billstaån.

Dela Billsta