Kyla skapar oro för stigande elpriser

Den 4 och 5 januari kommer spotpriset på el att vara ungefär dubbelt så högt som normalt. Elpriset hamnar dock långt ifrån de extrema nivåer vi hade i mitten av december.

Publicerad 2010-01-05

Just nu är det kallt i hela Sverige vilket gör att efterfrågan på el är stor. Samtidigt är elproduktionen i våra kärnkraftverk begränsad på grund av driftproblem och reparationsarbeten. I mitten av december ledde dessa omständigheter till rekordhögt spotpris på Nordiska Elbörsen Nordpool. Sedan dess har spotpriset endast uppvisat normala variationer.

Rörligt elpris baseras på Svenska Kraftnäts volymvägda genomsnitt av den gångna månadens elspotpris från Nord Pool. En enskild dags påverkan på elpriset blir därför inte speciellt stor. Om du ändå oroas av de prisvariationer som ibland uppstår på elmarknaden rekommenderar vi dig att byta till ett elavtal med fast pris. Du som har fast elpris påverkas under avtalstiden inte alls av svängningarna på elmarknaden.

Våra kunder med lokalpris behöver inte heller känna någon oro. Lokalpriset är långsiktigt vårt absolut bästa elpris och ett pris enbart för dig som bor inom våra ägarkommuner Östersund, Åre och Krokom. Bakgrunden till vårt låga elpris i regionen är vår egen elproduktion som räcker till större delen av våra lokalkunder. Vi slipper alltså att köpa in dyrare el på elbörsen.

Här kan du som är intresserad följa prisutvecklingen på Nord Pool.