Låg eller ingen prishöjning på fjärrvärme

Publicerad 2012-10-04

1 januari 2013 kommer Jämtkraft att höja priset på fjärrvärmen i Östersund, Brunflo, Ås, Frösön, Krokom, Nälden och Föllinge med 2 procent. Det innebär en betydligt lägre prisförändring jämfört med 2012. I de övriga näten blir det ingen prishöjning alls.

För en villakund med en förbrukning på 20 000 kWh innebär höjningen en kostnadsökning på cirka 26 kronor per månad. För kunder i näten Åre, Järpen, Duved, Kall, Hallen och Mörsil blir det ingen prishöjning alls.

– Prishöjningen beror på att våra intäkter från el och elcertifikat har minskat. Vi förbereder oss dessutom på att intäkterna från det statliga styrmedlet elcertifikat helt kommer att upphöra år 2015.  Det är glädjande att vi trots detta endast behöver göra mindre justeringar av fjärrvärmepriset för nästa år. Vårt effektiviseringsarbete har gett resultat och vi ser att även eventuella prishöjningar för 2014 kommer att vara låga, säger Ulf Lindqvist, som ansvarar för värme på Jämtkraft.

Jämtkraft använder en kostnadsbaserad prissättning. Det kostar mer att producera fjärrvärme i ett litet fjärrvärmenät jämfört med ett stort nät som har många kunder. Därför har vi ett lägre fjärrvärmepris i vårt stora nät i Östersund jämfört med till exempel våra minsta värmenät i Kall och Hallen.

För den el som produceras vid kraftvärmeverket i Lugnvik tilldelas Jämtkraft elcertifikat. Enligt lag upphör tilldelningen vid årsslutet 2014.


För ytterligare information kontakta:
Ulf Lindqvist, enhetschef Värme, 063-14 90 37
Anders Rubensson, pressansvarig, 063-57 74 72