Nu slipper du som liten solelsproducent momsen

Du som har en försäljning på högst 30 000 kronor under ett beskattningsår är nu befriad från moms. De nya reglerna från Skatteverket gäller från 1 januari 2017.

Publicerad 2017-01-19

solen lyser på ett tak med solceller en vacker vinterdag.

Regeringen har beslutat att du som är mikroproducent av förnybar el och säljer din överproduktion från exempelvis egna solceller för högst 30 000 kronor under ett beskattningsår nu är befriad från moms.

Anledningen till en momsbefrielse är att minska administrationen för små näringsidkare och underlätta för privatpersoners försäljning av överskottsel från mikroproduktion, till exempel solceller. För att du ska kunna bli befriad från moms får din försäljning heller inte ha varit större än 30 000 kronor de två senaste beskattningsåren. De nya reglerna från Skatteverket gäller från 1 januari 2017.

Skatteverkets webbplats får du mer ingående information om regelverket kring momsbefrielse och där svarar de också på de vanligaste frågorna.