Lägesrapport efter stormen Ivar

Söndag 3:e advent på förmiddagen har vi fortfarande cirka 600 kunder utan ström. 70 personer arbetade oförtrutet vidare under lördagen. Resultatet blev att cirka 400 kunder kunde få strömmen tillbaka under lördagen.

Publicerad 2013-12-15

Arbetsstyrkan för söndagens fortsatta arbete är omkring 70 personer. Under dagen väntar vi förstärkning från Leksand och Göteborg. På måndag räknar vi med att ha ytterligare förstärkning på plats, då från Ale, Härryda och Kungsbacka.

Merparten av de kunder som har strömavbrott finns i vårt södra distributionsområde, i Revsund och Hackås samt i Hallen och Oviken. Helikoptrar fortsätter inspektera ledningarna. Skördare har i natt gått i Revsundsområdet. På så sätt var det förberett för att våra montörer skulle komma igång så snabbt som möjligt med sina reparationer direkt på morgonen.

Fortsatt fokus i dagens arbete är att få igång så stor del som möjligt av det drabbade mellanspänningsnätet. På lågspänningsnätet, det vill säga de ledningar som försörjer ett eller ett fåtal hus med el, har vi fått in cirka 400 felanmälningar. Anmälningar som vi under dagen kommer att gå igenom och påbörja felavhjälpning. Prioriterat även idag är att få igång samhällsviktiga funktioner och mellanspänningsnätet samt de elledningar som försörjer ett större antal kunder med el. Provisoriska elverk finns utplacerat på ett tiotal platser.

Vi uppmanar allmänheten att inte gå i närheten av skadade anläggningar, lågt hängande ledningar eller stormfällda träd intill ledningar. Ring istället till oss så kan vi komma ut och ta hand om det.