Felaktig nyhetsrapportering om Långforsen

​Den nyhetsrapportering som har varit kring Långforsens vattenkraftverk den senaste tiden med hänvisningar till att Jämtkraft skulle vara intresserad av förhandlingar om utrivning stämmer inte.

Publicerad 2017-01-20

Vår tolkning är att Länsstyrelsen bjöd in till ett förutsättningslöst möte om Långforsen som vi tackade ja till. Under tiden författade Länsstyrelsen en ansökan till Havs- och vattenmyndigheten om pengar för att bekosta en utrivning.

När Jämtkraft, via media, fått del av denna ansökan gjordes bedömningen att det inte längre fanns några möjligheter att ha ett förutsättningslöst möte om Långforsen. Det blir alltför tydligt att vi har totalt motsatt bild av nuläge och framtid för Långforsen.

Vår övertygelse är fortsatt att det går att förena förnybar energiproduktion med biologisk mångfald i Långforsen. Vilket även domarna från Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen slår fast. 

För pressinformation:
Karin Bodén, pressansvarig Jämtkraft, 063- 57 74 72