Högsta Domstolen stödjer Jämtkraft i Långforsen

Jämtkraft har fortsatt rätt att producera vattenkraft i Långforsen, det har Högsta Domstolen nu beslutat. Efter en överklagan har Högsta Domstolen prövat om Jämtkrafts ursprungliga tillstånd ska återkallas.

Publicerad 2017-03-23

stationsbyggnad långforsen

– Det är positivt att Högsta Domstolen delar Jämtkrafts uppfattning att det inte finns någon anledning att återkalla vårt tillstånd. Vi avvaktar fortfarande vad HD beslutar när det gäller vår ansökan om renovering av stationen och de miljöåtgärder vi vill göra, säger Tommy Borgh, affärsområdeschef elproduktion. 

Den juridiska processen om Långforsen handlar om två ärenden.

1)      Jämtkrafts ursprungliga tillstånd att producera vattenkraft i Långforsen. Kammarkollegiet, som drivit ärendet, har ansökt om att tillståndet ska återkallas och att anläggningen ska rivas ut.

2)      Jämtkrafts ansökan om att renovera anläggningen och bygga en faunapassage för fisk och annat djurliv i forsen.

Folder om vad Jämtkraft planerar att göra i Långforsen

Två domstolsinstanser; Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen, har tidigare prövat frågorna och gett Jämtkraft rätt i båda ärendena. Båda domarna har överklagats av Kammarkollegiet, Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund samt Älvräddarnas Samorganisation.

Beskedet nu från Högsta Domstolen (HD) gäller enbart det första ärendet, det om Jämtkrafts ursprungliga tillstånd ska återkallas. 

För pressinformation:
Karin Bodén, pressansvarig Jämtkraft 063 – 57 74 72