Ber om konkretisering av bud

Jämtkrafts styrelse, där alla tre ägarkommuner finns representerade, ber Föreningen Långforsen om konkreta svar på hur de planerar för ett eventuellt övertagande av Långforsens vattenkraftstation.

Publicerad 2018-02-16

långforsen

- För att komma vidare i utredningen om det är möjligt att sälja Långforsens kraftstation behöver vi nu få information från den förening som har sagt sig intresserade av att köpa. Det är frågor som är vanliga att ställa vid större affärer inför en eventuell överenskommelse, säger AnnSofie Andersson, styrelseordförande Jämtkraft.

Vid styrelsemötet den 13 februari 2018 beslutades därför att begära en skriftlig redogörelse för Föreningen Långforsens ståndpunkter och resurser i avgörande frågor.  De punkter styrelsen vill ha svar på är:

  • Konkret ekonomiskt bud på fastigheten, inklusive de anläggningstillgångar som ingår.
  • En plan för finansiering av köpeskillingen, förvärv av fallrätter, tillståndsprocess, ny miljökonsekvensbeskrivning och kostnader för utrivning.
  • Tidplan för genomförande av transaktionerna, tillståndsprocess och utrivning.
  • Plan för resurser och kompetens för ansvaret för anläggningstillgångar intill dess att ett tillstånd för utrivning erhållits och att utrivningsarbetet genomförts.
  • Riskanalys för fortsatt process enligt er plan.
  • Långsiktig plan som reducerar risk för framtida miljöskador.

 

Senast den 15 mars vill Jämtkrafts styrelse att föreningen redovisar svaren skriftligen. Från styrelsen finns också en önskan om att fortsätta diskussionerna om andra lösningar för området kring Långforsens vattenkraftstation.