Långforsens kraftstation - förnybar elproduktion och biologisk mångfald

Publicerad 2014-05-21

Jämtkraft ansöker om att få renovera  Långforsens vattenkraftverk för att stationen ska kunna fortsätta leverera förnybar el. På torsdag, den 22 maj, kommer mark- och miljödomstolen att pröva Jämtkrafts ansökan.

- Vi vill renovera Långforsen så att det blir en kraftstation anpassad till moderna miljökrav, med fisk- och faunapassage. Vi är övertygade om att elproduktion från förnybara källor kan produceras med hänsyn till biologisk mångfald, säger Tommy Borgh, chef elproduktion Jämtkraft.


Tack vare ny teknik kommer årsproduktionen att öka från 2 GWh till 3,24 GWh, utan att tappningen av vattnet förändras. Totalt beräknas investeringen kosta 13 miljoner kronor. I samband med renoveringen vill Jämtkraft också anlägga en faunapassage för att skapa fria vandringsvägar för fisk och annan fauna.

- Vi har anlitat en expert på sötvattensekologi för att skapa en riktigt bra passage förbi dammen. Det känns bra att mark- och miljödomstolen nu tar upp vår ansökan, så att vi kan få komma igång med våra planer, säger Tommy Borgh.

Idag finns omkring 2 000 små vattenkraftstationer i Sverige. Tillsammans är de en betydande del av svensk vattenkraft, de förser omkring 860 000 hushåll med el per år. Ett viktigt bidrag i omställningen mot förnybara energikällor som klimatförändringarna kräver.

- Det största hotet mot biologisk mångfald är klimatförändringar. I Långforsen kan vi kombinera förnybar elproduktion med högt ställda miljökrav. Därför tycker vi att man ska se till en produktionsanläggnings samhällsnytta, inte bara dess fysiska storlek, säger Tommy Borgh.

För mer information:

Karin Bodén, pressinformatör Jämtkraft, 063-57 74 72