Lokal samverkan för vindkraftsutveckling

Publicerad 2010-06-11

Fyra starka lokala aktörer, Jämtkraft, JP Vind, Jemtska och Scandem höll ett gemensamt seminarium kring lokal samverkan för utveckling av vindkraft på konferensen ”Investors and suppliers forum för wind power” i Östersund 9 juni.

– Genom lokal samverkan kan vi vara med och leda utvecklingen av vindkraft i länet. Vi kan säkerställa en strävan om att engagera lokala entreprenörer och vi kan behålla kunskap och kompetens inom området i länet. Vår idé bygger på att kunna erbjuda allt från idé till förvaltning av vindkraft och samla spetskompetens under samma paraply, säger Melcher Falkenberg, vindkraftsansvarig på Jämtkraft.

Satsningen på vindkraft såväl lokalt som nationellt är ett viktigt steg i arbetet för ett hållbart samhälle. EU har satt som mål att 20 procent av all energi ska komma från förnyelsebara källor år 2020. Sverige har satt 50 procent som mål, där vind är en av framtidens energikällor. Vindkraft engagerar medborgare, politiker, företagare och entreprenörer med flera, både lokalt, regionalt och nationellt. Att kunna bidra till den lokala och regionala utvecklingen av vindkraft kräver ett lokalt och regionalt engagemang och intresse för såväl enskilda personer och livsmiljö som för näringslivet och utvecklingen av det. Detta lyfts tydligt fram av de fyra bolagen.

– Vi vet att vindkraftsfrågan engagerar många och vi tror att möten, dialog och rakoch tydlig information är av största vikt. Det är självklart att vi respekterar vars ochens enskilda åsikter. Vårt mål är att kunna bidra med ökad kunskap och ökat informationsflöde kring vindkraft. Vi är övertygade om att vindkraft bidrar till expansion och utveckling och ger ekonomiska fördelar, både lokalt och regionalt. Nya arbetstillfällen skapas och det lokala näringslivet gynnas, säger Anders Jönsson, vd JP Vind.

För mer information:

Melcher Falkenberg, vindkraftsansvarig Jämtkraft, tel. 063-14 90 25
Anders Jönsson, vd JP Vind, tel. 070-386 82 01
Lars Andersson, vd Jemtska, tel. 070-671 61 01
Roger Karlsson, vd Scandem, tel. 070-680 17 01

Fakta
Bakom den gemensamma lokala samverkanssatsningen står Jämtkraft som den enskilt största aktören. JP Vind ägs av Jämtkraft och Persson Invest där Jämtkraft har erfarenhet och kunskap inom vindkraft och elproduktion och Persson Invest tillhandahåller mark som lämpar sig för vindkraft, har goda markägarkontakter och har kunskap inom markförvärv. Jemtska ägs av Jämtkraft och Skanska och bygger infrastruktur för vindkraftparker. Scandem ägs av Jämtkraft och arbetar med portföljförvaltning av el som vindkraft producerar.