Lokalpriset är vårt bästa pris

Jämtkrafts Lokalpris är ett tryggt och långsiktigt lågt elpris. Det innehåller dessutom en rabatt till kunderna i våra ägarkommuner, såväl på den fasta månadsavgiften som på elpriset.

Publicerad 2012-09-26

Sedan den 1 maj är Lokalpriset ett förvaltat elpris. Det innebär att våra elinköpare bevakar marknaden varje dag och köper in el till våra kunder vid de tillfällen när det bedöms vara mest gynnsamt. Istället för att låsa elpriset vid ett visst tillfälle låser vi priset i små portioner, vilket gör att priset följer marknaden bättre än ett fast pris.
Samtidigt jämnar det ut de pristoppar som du kan få med ett rörligt pris. Pristoppar brukar inträffa under vintern, den tid på året då de flesta av oss använder som mest el.

När vi införde det nya Lokalpriset kunde vi direkt sänka priset med nästan 7 öre per kWh, från 43 öre/kWh till 36,2 öre/kWh. Under sommaren har marknadspriserna på el varit extremt låga, så Lokalpriset har inte kunnat mäta sig med de rörliga priserna.
Däremot kan man se att Lokalpriset ligger på en lägre nivå än alla våra fasta avtal. Så även om Lokalpriset inte alltid är billigast så är det alltid ett tryggt och långsiktigt lågt elpris.

Vårt bästa elpris för dig som är kund i ägarkommunerna, helt enkelt